Kenmerken TeleKOOI vorken

De slimste oplossing met meer dan 30 jaar ervaring

Kenmerken TeleKOOI vorken

  • 100% gedwongen synchronisatie
  • 1 of 2 cilinders in elke vorktand
  • met volledig gezwikte vorkbocht
  • 6 mm dikke slijtstrip geïntegreerd in de buitenvork

100% gedwongen paaien

Gedwongen synchronisatie met in de zuiger geïntegreerd compensatiesysteem

Hoogwaardige polyurethaanwissers bieden de beste bescherming tegen het binnendringen van vuil in het hydraulische systeem (geschikt voor koude opslag)

Werkingsprincipe van de gedwongen synchronisatie

Voor gedwongen synchronisatie worden de cilinders in serie geschakeld. Daartoe zijn de cilinderboringen in de rechtervork groter dan die in de linkervork, zodat het volume in de twee vorken, dat in rood is aangegeven, 100% identiek is. Wanneer de TeleKOOI-vorken zijn uitgeschoven, stroomt de olie via een verbindingsslang van de rechtervork naar de linkervork, waardoor de linkervork gedwongen wordt ook uit te schuiven. Bij het intrekken van de vorken stroomt de olie in precies de tegenovergestelde richting. Als door een lek, bijvoorbeeld in de zuigerafdichtingen, de vorken ongelijk zouden lopen, zorgt een compensatiesysteem ervoor dat de vorken in lijn worden gebracht. Bovendien kan het compensatiesysteem worden gebruikt voor het spoelen (ontluchten).

Begin te typen om de producten te zien die u zoekt.